الهه

دل مبندید به من، من خسته و پژمرده ام         از زمیـن و از زمـان و مردمــان آزرده ام

کودکی کوچک بروی اسم من خطی کشید        یعنـی؛ نامم را زاین دنیای دونی برده ام

گـرچه دنیای نگاهــم دیگـران را خـواب کرد        من زاین دنیاهزاران زخم کاری خورده ام

رهـروی آمد، غــرورم را ز مـن دزدید و رفــت        غــافــل از آنــکه بداند بی غرورم مرده ام

مرگ تدریجی! قدر این را برای من نوشت        مـن نمــیدانــم چـرا از روز اول مـرده ام!!!

دل نمیبندم به دنیا، زندگی چیـزی نداشت        مـن الهه، دختری باخنده ای افسرده ام

/ 15 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

سه چیز را هرگز نباید از دست داد: آرامش ، امید ، صداقت سه چیز هرگز قطعی نیستند: شانس ، موفقیت ، رویاهایمان سه چیز ارزشمندترین چیزهاست: عشق ، اعتماد به نفس ، دوست. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

غریب آشنا

خیلی زیبا بود!!! اجازه هست کپیش کنم؟!! نوشته خودته؟!![سوال] [لبخند][گل][گل][گل]

طلبه دلتنگ

سلام ممنون که بهم سر زدی خوشحالم کردی[گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

مهدی

نامه‎ ای‎ از من‎ اگر‎ سویت‎ نمی‎ آید‎ نرنج هر چه‎ را من‎ می نویسم‎ اشک‎ پاکش‎ می کند . . . [گل][گل][گل][گل][گل] همه ما از این دنیا صدها زخم به یادگار داریم.... [دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]

غریب آشنا

یعنی بردارم[نیشخند][خنده] باشه شوخیدم موفق باشی! شعرات از دل برآمده که اینطور بر دل نشیند!!![لبخند][گل]

حامد

ghodrateto neshon bede dokhtar na ghorbateto

حامد

ghodrateto neshon bede dokhtar na ghorbateto

حامد

ghodrateto neshon bede dokhtar na ghorbateto