# اشک
بــــــرو گفتم به تو، من؛ بی سروسامان هستـم      افســـرده ام و در پـــی درمـان هستم ایــن چهــره معصــوم که تو، میـــبینـــی      خواب ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید

حسرت

دلم در حسرت آغوش مردیست         که در دل حســرتی ناگفتــه دارد بـــرایــــم اشک میریزد، اگرچـــــه         کنــارش صـد عروس خفتـــه دارد   من آن آهوی ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 6 بازدید