# الهه
ورود ممنوع یـک مار تبــــدار، در گلـــویم میخــــزد آرام یک کودک عــاصی، خودش را میزند بــر در درب قفس باز است، چشمانش نمیبینــد انـــگار ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 21 بازدید