# تقدیر
بــــــرو گفتم به تو، من؛ بی سروسامان هستـم      افســـرده ام و در پـــی درمـان هستم ایــن چهــره معصــوم که تو، میـــبینـــی      خواب ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 16 بازدید