# دلتنگی
دنیــای معکوس خداونـــدا، دلم دلتنــگ و تنهـــاســـت     اگــــرچـــه شــــاکلیــــد قفــــــل دلهاســت میـــان چهــــره ام غــم مــیزنـــد مـــوج     همه گویند؛ چه چشمانی!! چه زیباسـت!!   خدایــــا، ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 19 بازدید

درد دل

خداوندا؛ دلم تنـگ اسـت         به آغوشش روم ننگ است خـداونـدا؛ نـمی فــهـمــم          نگاهش غرق نیرنگ اسـت   خــداونــدا؛ شـدم جـــادو         چـوشب بریک گل ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 21 بازدید