# سقوط

درد دل

خداوندا؛ دلم تنـگ اسـت         به آغوشش روم ننگ است خـداونـدا؛ نـمی فــهـمــم          نگاهش غرق نیرنگ اسـت   خــداونــدا؛ شـدم جـــادو         چـوشب بریک گل ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 21 بازدید