# فاصله
فرمانــروا فرمانــروای شعــرهای من، فرسنگهــا فاصلــــه بین مـا من دورم و تو دورتر هستـی، چندین و چند مسئله بین مـا دیگر درون شهر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید

حسرت

دلم در حسرت آغوش مردیست         که در دل حســرتی ناگفتــه دارد بـــرایــــم اشک میریزد، اگرچـــــه         کنــارش صـد عروس خفتـــه دارد   من آن آهوی ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 19 بازدید